ลงทะเบียนเพื่อรับข่าว

  • รับรายงานข่าวพิเศษ ส่งคำขอเพื่อสัมภาษณ์ หรือต้องการติดต่อทีมประชาสัมพันธ์
  • เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเผยแพร่ในห้องข่าว
  • รายละเอียดการติดต่อของท่านจะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัด และ จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามหลัก GDPR
กรุณากรอกฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
เลือกประเภทของสื่อ
เลือกหัวข้อ
  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งอีเมลที่มีเนื้อหา เช่น ข่าว ข้อมูล หรือหมายเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์) เราจะส่งเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของท่านกับบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลผ่านทาง Minor Hotelsนโยบายความเป็นส่วนตัว

ได้รับ Minor Hotels ข่าวสารใน RSS reader

หรือสมัครสมาชิกผ่าน Atom URL ด้วยตนเอง